HĐTL chỉ số VN30 tháng 05/2019 (HNX: VN30F1905)

VN30 Index Futures May 2019

Ngừng giao dịch

890,00

-2,10 -0,24
16/05/2019 14:59

Mở cửa893.5

Cao nhất896.0

Thấp nhất890.0

KLGD33,074

OI-

Basis-1.93

NN mua166

NN bán306

Cao nhất NY898.0

Thấp nhất NY861.9

KLBQ NY35,704

Beta-

Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
16/05/2019893.5890.033,074-2.10 (-0.24%)
15/05/2019883.9892.138,0949.10 (1.03%)
14/05/2019875.9883.043,0505.70 (0.65%)
13/05/2019876.4877.341,3380.60 (0.07%)
10/05/2019877.0876.778,2815.70 (0.65%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/02/2020VN30F1M862.5856.074,707-7.80 (-0.90%)
18/02/2020VN30F2M861.6859.02,256-3.90 (-0.45%)
18/02/2020VN30F2002862.5856.074,707-7.80 (-0.90%)
18/02/2020VN30F2003861.6859.02,256-3.90 (-0.45%)
18/02/2020VN30F2006866.0863.131-3.40 (-0.39%)
18/02/2020VN30F2009843.0863.6355-5.20 (-0.60%)
Tháng ĐH:05/2019
Ngày GDĐT:22/03/2019
Ngày GDCC:16/05/2019
Ngày TTCC:17/05/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
17/02/2020Chứng khoán phái sinh 18/02/2020: Tiếp tục giằng co
15/02/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 17-21/02/2020: Basis thu hẹp trở lại
13/02/2020Chứng khoán phái sinh 14/02/2020: Long nếu VN30-Index vượt được mốc 865 điểm
12/02/2020Chứng khoán phái sinh 13/02/2020: Khả năng điều chỉnh trở lại gia tăng
11/02/2020Chứng khoán phái sinh 12/02/2020: Hồi phục nhẹ