HĐTL chỉ số VN30 tháng 04/2019 (HNX: VN30F1904)

VN30 Index Futures April 2019

Ngừng giao dịch

877,00

-6,00 -0,68
18/04/2019 15:00

Mở cửa882.0

Cao nhất883.2

Thấp nhất877.0

KLGD38,596

OI-

Basis-0.02

NN mua329

NN bán235

Cao nhất NY935.0

Thấp nhất NY877.0

KLBQ NY45,535

Beta-

Mã xem cùng VN30F1904: VN30F1901 VN30F1903 VN30F1905 VN30F1M VN30F1902
Trending: VNM (20.027) - HPG (19.825) - QNS (16.270) - MWG (14.356) - HVN (12.305)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/04/2019882.0877.038,596-6 (-0.68%)
17/04/2019885.0883.061,812-2.40 (-0.27%)
16/04/2019881.8885.470,0410.40 (0.05%)
12/04/2019883.2885.060,0161.90 (0.22%)
11/04/2019885.0883.184,577-2.10 (-0.24%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
24/06/2019VN30F1M884.5881.686,004-3.40 (-0.38%)
24/06/2019VN30F1907884.5881.686,004-3.40 (-0.38%)
24/06/2019VN30F1909886.0885.068-5 (-0.56%)
24/06/2019VN30F1912888.0887.6120-2.30 (-0.26%)
Tháng ĐH:04/2019
Ngày GDĐT:21/02/2019
Ngày GDCC:18/04/2019
Ngày TTCC:19/04/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
23/06/2019Chứng khoán phái sinh 24-28/06/2019: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Long
20/06/2019Chứng khoán phái sinh 21/06: Tâm lý lạc quan lan tỏa khắp thị trường
20/06/2019HĐTL trái phiếu chính phủ sẽ có thời gian giao dịch ra sao?
19/06/2019Chứng khoán phái sinh 20/06: Tốt xấu đan xen
18/06/2019Chứng khoán phái sinh 19/06: Thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro