Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CVRE2215)

CW VRE/7M/SSI/C/EU/Cash-13

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
29/03/2023 15:00

Mở cửa40

Cao nhất40

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,250

Thấp nhất NY10

KLGD835,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH9,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở29,250

Giá thực hiện30,000

Hòa vốn **30,020

S-X *-750

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2215: CVRE2214 CVRE2216
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE221629010 (+3.57%)70,000-3,10032,160SSI12 tháng
CVRE22196010 (+20%)3,400-1,10029,180ACBS8 tháng
CVRE222162020 (+3.33%)1,100-4,60034,980HCM11 tháng
CVRE2220570 (0.00%)-2,10032,280HCM9 tháng
CVRE2301710 (0.00%)-1,80032,540MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT221033010 (+3.13%)10083,300-6,70093,30012 tháng
CMBB221170 (0.00%)202,00018,750-8,25027,28012 tháng
CTCB221290 (0.00%)7,30030,300-13,70044,36012 tháng
CVHM2216230 (0.00%)55,800-6,20063,84012 tháng
CVPB221219010 (+5.56%)148,70019,350-5,29425,15012 tháng
CVRE221629010 (+3.57%)70,00027,900-3,10032,16012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:7 tháng
Ngày phát hành:31/08/2022
Ngày niêm yết:20/09/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:29/03/2023
Ngày đáo hạn:31/03/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,600
Giá thực hiện:30,000
Khối lượng Niêm yết:9,000,000
Khối lượng lưu hành:9,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.