CW.VRE.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVRE2111)

300

-20 (-6.25%)
01/21/2022 15:00

Open340

High390

Low290

Highest(Listed)1,610

Lowest(Listed)200

Vol372,700

Foreign Buy12,400

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity4

Underlying price33,100

Exercise price32,000

Break Even **33,200

S-X *1,100

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/21/2022300-20 (-6.25%)372,700
01/20/2022320 (0.00%)523,300
01/19/2022320-70 (-17.95%)201,400
01/18/2022390-100 (-20.41%)146,100
01/17/2022490-170 (-25.76%)271,500
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VRE)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVRE21051,260-100 (-7.35%)176,3003,10036,300ACBS9 months
CVRE21091,340-80 (-5.63%)323,7004,10034,360HCM6 months
CVRE2110800-60 (-6.98%)365,5003,10136,399KIS7 months
CVRE2111300-20 (-6.25%)372,7001,10033,200VND4 months
CVRE21121,460-210 (-12.57%)532,6001,10034,920SSI4 months
CVRE2113990-80 (-7.48%)657,200-1,89938,959KIS6 months
CVRE21145,290350 (+7.09%)44,000-90039,290VCI6 months
CVRE22011,400-70 (-4.76%)317,600-90039,600HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VND)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT210710-10 (-50%)367,80088,200-9,80098,1204 months
CHPG21152010 (+100%)1,438,80043,300-12,70056,1004 months
CMBB21064020 (+100%)476,00031,800-2,20034,1604 months
CMSN2109510-20 (-3.77%)213,800151,0001,191155,9214.3 months
CMWG2110290-60 (-17.14%)378,600133,2002,200134,4804 months
CPNJ210830030 (+11.11%)105,20095,500-898100,5714.3 months
CSTB21111,48010 (+0.68%)356,00034,6004,60034,4404.3 months
CTCB2110100-10 (-9.09%)455,00049,800-4,20054,7004.3 months
CVHM2112180-40 (-18.18%)214,50079,400-4,60085,8004.3 months
CVPB210920-10 (-33.33%)298,50034,300-6,81141,1894 months
CVRE2111300-20 (-6.25%)372,70033,1001,10033,2004 months
CFPT21082,040-110 (-5.12%)2,20088,200-18,635119,0759 months
CHPG21161,000-50 (-4.76%)12,10043,300-18,11065,4109 months
CTCB21111,17090 (+8.33%)10049,800-6,55061,0306 months
CVPB21101,14070 (+6.54%)45,00034,300-6,52543,3566 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VRE
Underlying Issuer:Vincom Retail Joint Stock Company (HOSE: VRE)
CW Issuer:VNDirect Securities Corporation (VND)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:4 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/15/2021
First trading date:10/19/2021
Final trading day:01/24/2022
Maturity Date:01/26/2022
Conversion Ratio:4 : 1
Offering Price:1,000
Exercise price:32,000
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.