CW.VRE.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CVRE2110)

890

140 (+18.67%)
01/26/2022 15:00

Open760

High960

Low750

Highest(Listed)1,340

Lowest(Listed)600

Vol1,542,000

Foreign Buy624,600

Foreign Sell914,200

Outst. shares9,300,000

Time to maturity91

Underlying price33,900

Exercise price29,999

Break Even **37,119

S-X *3,901

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (226,893) - HPG (158,896) - DIG (149,369) - CEO (149,303) - ROS (129,677)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/26/2022890140 (+18.67%)1,542,000
01/25/2022750100 (+15.38%)1,184,200
01/24/2022650-150 (-18.75%)1,204,700
01/21/2022800-60 (-6.98%)365,500
01/20/202286070 (+8.86%)1,654,800
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VRE)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVRE21051,39080 (+6.11%)482,1003,90036,950ACBS9 months
CVRE21091,450130 (+9.85%)1,354,9004,90034,800HCM6 months
CVRE2110890140 (+18.67%)1,542,0003,90137,119KIS7 months
CVRE21121,690460 (+37.40%)937,2001,90035,380SSI4 months
CVRE21131,120170 (+17.89%)996,500-1,09939,479KIS6 months
CVRE21144,000230 (+6.10%)5,300-10038,000VCI6 months
CVRE22011,500120 (+8.70%)230,100-10040,000HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (KIS)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHDB210380010 (+1.27%)219,70030,7001,81235,2887 months
CHPG2114340 (0.00%)169,10043,450-13,33960,1897 months
CKDH21071,400130 (+10.24%)193,60050,4006,51255,0887 months
CMSN2108750-10 (-1.32%)63,000147,000-12,795174,7767 months
CNVL2104530-30 (-5.36%)281,40079,400-3,76091,2557 months
CPDR21031,090-50 (-4.39%)157,60086,800-2,088106,3287 months
CSTB21101,00090 (+9.89%)2,579,10035,5505,55137,9997 months
CVHM2111470-10 (-2.08%)225,90081,200-7,68898,2887 months
CVIC2106700-40 (-5.41%)17,00096,400-2,488112,8887 months
CVJC2103590-30 (-4.84%)8,900121,100-8,899141,7997 months
CVNM211132010 (+3.23%)140,40079,700-17,563103,5587 months
CVRE2110890140 (+18.67%)1,542,00033,9003,90137,1197 months
CHPG2118400-10 (-2.44%)175,80043,450-18,54963,9996 months
CMBB210999050 (+5.32%)297,20033,30051137,7396 months
CPNJ210949030 (+6.52%)284,200101,000-7,212120,3866 months
CVHM211466010 (+1.54%)205,50081,200-8,799100,5596 months
CVIC2108870 (0.00%)280,70096,400-3,599113,9196 months
CVNM211353040 (+8.16%)52,50079,700-15,499103,5396 months
CVRE21131,120170 (+17.89%)996,50033,900-1,09939,4796 months
CHDB22011,51090 (+6.34%)101,00030,700-29938,5499 months
CHPG220188020 (+2.33%)546,50043,450-6,21658,46610 months
CHPG220269030 (+4.55%)591,60043,450-10,43860,7889 months
CMSN22011,270-20 (-1.55%)113,500147,000-22,999195,3999 months
CSTB22012,190140 (+6.83%)633,50035,5505,66240,8389 months
CVHM22011,02020 (+2%)74,10081,200-6,478103,9989 months
CVIC22011,150 (0.00%)155,10096,400-7,579122,3799 months
CVNM2201910110 (+13.75%)33,30079,700-8,809102,8309 months
CKDH2201980-370 (-27.41%)3,40050,400-11,21869,4589 months
CNVL2201730-30 (-3.95%)14,10079,400-14,579108,5799 months
CPDR22012,510-170 (-6.34%)399,20086,800-26,533125,8839 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VRE
Underlying Issuer:Vincom Retail Joint Stock Company (HOSE: VRE)
CW Issuer:KIS Vietnam Securities Corporation (KIS)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:09/28/2021
Listing date:10/13/2021
First trading date:10/15/2021
Final trading day:04/25/2022
Maturity Date:04/27/2022
Conversion Ratio:8 : 1
Offering Price:1,000
Exercise price:29,999
Listed Shares:9,300,000
Outstanding Shares:9,300,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.