Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CVRE2110)

CW.VRE.KIS.M.CA.T.12

890

140 (+18.67%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa760

Cao nhất960

Thấp nhất750

Cao nhất NY1,340

Thấp nhất NY600

KLGD1,542,000

NN mua624,600

NN bán914,200

KLCPLH9,300,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở33,900

Giá thực hiện29,999

Hòa vốn **37,119

S-X *3,901

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2110: CVRE2109 CVRE2112 CVRE2111 CVRE2105 CVRE2201
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
25/01/2022VRE: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp
08/01/2022Bộ ba cổ phiếu “họ Vin” đưa VN-Index thành công vượt ngưỡng 1,500 điểm
07/01/2022VRE chào đón cổ đông lớn mới
07/01/2022VRE: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
07/01/2022VRE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan trong năm 2022
19/01/2022KIS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
03/11/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment & Securities Co.Ltd
27/10/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS
13/10/2021KIS: Giấy ủy quyền thực hiện CBTT
09/08/2021KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.