CW VRE-HSC-MET 07 (HOSE: CVRE2109)

1,450

130 (+9.85%)
01/26/2022 15:00

Open1,400

High1,650

Low1,290

Highest(Listed)2,130

Lowest(Listed)830

Vol1,354,900

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares10,000,000

Time to maturity40

Underlying price33,900

Exercise price29,000

Break Even **34,800

S-X *4,900

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (226,893) - HPG (158,896) - DIG (149,369) - CEO (149,303) - ROS (129,677)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/26/20221,450130 (+9.85%)1,354,900
01/25/20221,320150 (+12.82%)397,400
01/24/20221,170-170 (-12.69%)423,300
01/21/20221,340-80 (-5.63%)323,700
01/20/20221,42080 (+5.97%)365,400
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VRE)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVRE21051,39080 (+6.11%)482,1003,90036,950ACBS9 months
CVRE21091,450130 (+9.85%)1,354,9004,90034,800HCM6 months
CVRE2110890140 (+18.67%)1,542,0003,90137,119KIS7 months
CVRE21121,690460 (+37.40%)937,2001,90035,380SSI4 months
CVRE21131,120170 (+17.89%)996,500-1,09939,479KIS6 months
CVRE21144,000230 (+6.10%)5,300-10038,000VCI6 months
CVRE22011,500120 (+8.70%)230,100-10040,000HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (HCM)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG2113480-60 (-11.11%)520,90043,450-8,05053,4206 months
CSTB21093,600420 (+13.21%)1,408,90035,5506,55036,2006 months
CTCB21091,37060 (+4.58%)468,70052,4002,40055,4806 months
CVHM211076010 (+1.33%)315,20081,200-3,79490,7626 months
CVPB21081,090200 (+22.47%)616,20035,9009038,8366 months
CVRE21091,450130 (+9.85%)1,354,90033,9004,90034,8006 months
CFPT21091,150-220 (-16.06%)117,90086,000-10,000105,2006 months
CMBB21072,690240 (+9.80%)810,80033,3003,30035,3806 months
CMSN21101,550-310 (-16.67%)851,400147,0005,181157,2996 months
CMWG21111,150250 (+27.78%)330,200131,9001,900141,5006 months
CVIC21071,800 (0.00%)59,00096,4003,400111,0006 months
CVNM211277080 (+11.59%)171,60079,700-11,77297,5316 months
CACB22011,69080 (+4.97%)322,40035,450-5042,2609 months
CFPT22011,20040 (+3.45%)95,70086,000-20,000115,6009 months
CHPG22031,54050 (+3.36%)254,20043,450-8,05057,6609 months
CMBB22014,110240 (+6.20%)206,30033,3003,80037,7209 months
CMWG22012,19080 (+3.79%)63,300131,900-2,600156,4009 months
CPNJ22012,510280 (+12.56%)11,600101,0005,500115,5809 months
CSTB22024,960360 (+7.83%)684,90035,5506,05039,4209 months
CTCB22012,280120 (+5.56%)345,10052,400-2,60064,1209 months
CTPB22011,600-100 (-5.88%)86,70039,200-2,80048,4009 months
CVHM22021,22010 (+0.83%)124,80081,200-11,800102,7609 months
CVPB22011,400220 (+18.64%)544,00035,900-1,10044,0009 months
CVRE22011,500120 (+8.70%)230,10033,900-10040,0009 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VRE
Underlying Issuer:Vincom Retail Joint Stock Company (HOSE: VRE)
CW Issuer:Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/06/2021
Listing date:10/01/2021
First trading date:10/05/2021
Final trading day:03/03/2022
Maturity Date:03/07/2022
Conversion Ratio:4 : 1
Offering Price:1,100
Exercise price:29,000
Listed Shares:10,000,000
Outstanding Shares:10,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.