Chứng quyền VRE-HSC-MET 07 (HOSE: CVRE2109)

CW VRE-HSC-MET 07

1,450

130 (+9.85%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa1,400

Cao nhất1,650

Thấp nhất1,290

Cao nhất NY2,130

Thấp nhất NY830

KLGD1,354,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn40

Giá CK cơ sở33,900

Giá thực hiện29,000

Hòa vốn **34,800

S-X *4,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2109: CVRE2112 CVRE2110 CVRE2105 CVRE2111 CVRE2201
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.21%

+/- Qua 1 tháng+18.85%

+/- Niêm yết+27.19%

Cao nhất (26/01/2022)*1,450

Thấp nhất (05/10/2021)*1,130

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)572,940

KLGD/Ngày (1 tháng)793,791

KLGD nhiều nhất (05/10/2021)*1,395,300

KLGD ít nhất (26/01/2022)*1,354,900

KLBQ (Niêm yết)1,375,100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.