Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CVRE2001)

CW.VRE.KIS.M.CA.T.03

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
17/09/2020 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY10

KLGD497,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở28,300

Giá thực hiện36,789

Hòa vốn **36,869

S-X *-8,489

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2001: CVRE2102 CVRE2009 CVRE2101 CVRE2013 DCM
Trending: VNM (157.336) - HPG (155.350) - MBB (121.591) - ROS (115.153) - TCB (109.927)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE2009610-70 (-10.29%)288,100134,049KIS10 tháng
CVRE20111,260 (0.00%)106,000-88836,928KIS9 tháng
CVRE20138,220-80 (-0.96%)84,3003,50035,720SSI8 tháng
CVRE21013,210-10 (-0.31%)45,400-3,56747,407KIS9 tháng
CVRE21022,720 (0.00%)161,3001,00040,880VND6 tháng
CVRE21032,97030 (+1.02%)216,100-1,00043,880HCM6 tháng
CVRE21044,880-20 (-0.41%)98,000-3,30044,060MBS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CSTB20077,08090 (+1.29%)615,40025,20014,20125,15910 tháng
CVRE2009610-70 (-10.29%)288,10031,000134,04910 tháng
CHPG20187,920-50 (-0.63%)336,40061,50031,50161,6799 tháng
CMSN20093,99010 (+0.25%)303,100102,60041,335100,6939 tháng
CNVL20036,540-40 (-0.61%)181,000127,40064,152127,9009 tháng
CSTB20106,91060 (+0.88%)141,30025,20013,20125,8199 tháng
CVHM20082,580-70 (-2.64%)225,60097,1008,212114,6889 tháng
CVIC20053,320-80 (-2.35%)77,200128,90022,032140,0689 tháng
CVJC20061,20050 (+4.35%)622,900118,6007,489135,1119 tháng
CVNM20111,230-70 (-5.38%)91,00090,400-17,977128,3769 tháng
CVRE20111,260 (0.00%)106,00031,000-88836,9289 tháng
CKDH20012,590-30 (-1.15%)337,90036,85010,62836,5827 tháng
CKDH20024,370-80 (-1.80%)196,40036,8509,51744,81310 tháng
CTCH2001130 (0.00%)554,30022,150-17722,8347 tháng
CTCH20032,64010 (+0.38%)292,50022,150-1,26133,71210 tháng
CHDB21014,500110 (+2.51%)265,40029,9001252,3889 tháng
CHPG210110,600-300 (-2.75%)105,80061,50014,61289,2889 tháng
CKDH21014,050190 (+4.92%)106,10036,8503,51753,5839 tháng
CMSN21014,160330 (+8.62%)253,400102,6002,601183,1999 tháng
CMSN21023,980260 (+6.99%)242,000102,600-8,511190,7119 tháng
CNVL21014,650-150 (-3.13%)85,100127,40050,292150,6579 tháng
CSBT21013,140280 (+9.79%)170,80020,900-3,76640,3669 tháng
CSTB21017,600380 (+5.26%)122,10025,2003,20137,1999 tháng
CTCH21013,260-110 (-3.26%)48,40022,150-1,91136,7829 tháng
CVHM21013,600-80 (-2.17%)48,60097,100-9,788164,4889 tháng
CVIC21014,180-70 (-1.65%)76,300128,9002,012210,4889 tháng
CVNM21012,930-80 (-2.66%)49,10090,400-35,327183,7919 tháng
CVRE21013,210-10 (-0.31%)45,40031,000-3,56747,4079 tháng
CHPG21074,950860 (+21.03%)149,60061,5002,13284,1184 tháng
CMBB21022,090220 (+11.76%)120,00032,650-1,81855,3684 tháng
CTCH21032,16010 (+0.47%)646,30022,150-9,51840,3084 tháng
CVHM21063,910570 (+17.07%)548,60097,100-21,568157,7684 tháng
CHPG21083,260860 (+35.83%)100,00061,5002,04475,7564 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:19/12/2019
Ngày niêm yết:10/01/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:17/09/2020
Ngày đáo hạn:21/09/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:36,789
Khối lượng Niêm yết:8,000,000
Khối lượng lưu hành:8,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.