CW.VRE.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CVRE2001)

Trading suspension

20

-10 (-33.33%)
09/17/2020 15:00

Open30

High30

Low10

Highest(Listed)1,500

Lowest(Listed)10

Vol497,250

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares8,000,000

Time to maturity-

Underlying price28,300

Exercise price36,789

Break Even **36,869

S-X *-8,489

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW.VRE.KIS.M.CA.T.03

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- From listing date-98.74%

High (01/14/2020)*1,490

Low (09/15/2020)*20

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Highest volume (09/04/2020)*1,180,290

Lowest volume (02/10/2020)*520

Avg Vol (Listing)267,415

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.