CW.VRE.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CVRE2001)

Trading suspension

20

-10 (-33.33%)
09/17/2020 15:00

Open30

High30

Low10

Highest(Listed)1,500

Lowest(Listed)10

Vol497,250

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares8,000,000

Time to maturity-

Underlying price28,300

Exercise price36,789

Break Even **36,869

S-X *-8,489

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVRE2001: STB HAG
Trending: HPG (71,020) - ROS (64,313) - MBB (63,800) - STB (56,630) - SHB (55,096)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW.VRE.KIS.M.CA.T.03
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.