Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.03 (HOSE: CVRE2001)

CW.VRE.KIS.M.CA.T.03

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
17/09/2020 15:00

Mở cửa30

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY10

KLGD497,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở28,300

Giá thực hiện36,789

Hòa vốn **36,869

S-X *-8,489

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2001: CVRE2101
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVRE21051,310-40 (-2.96%)5 : 130,000-1,65036,550ACBSMuaChâu Âu9 tháng02/05/2022
CVRE21061,990-60 (-2.93%)2 : 128,00035031,980SSIMuaChâu Âu5 tháng04/01/2022
CVRE210772020 (+2.86%)10 : 133,179-4,82940,379KISMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CVRE21081,550-10 (-0.64%)4 : 128,400-5034,600MBSMuaChâu Âu4 tháng23/12/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB2102470-10 (-2.08%)8 : 125,70032,283-6,58336,043HDBMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CKDH2103510-40 (-7.27%)10 : 141,45048,779-7,32953,879KDHMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CMSN2106700-80 (-10.26%)20 : 1140,100160,779-20,679174,779MSNMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CSTB2106690-20 (-2.82%)10 : 126,80035,678-8,87842,578STBMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CVJC210269070 (+11.29%)25 : 1129,100135,555-6,455152,805VJCMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CVPB21051,030-130 (-11.21%)20 : 167,50073,179-5,67993,779VPBMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
CVRE210772020 (+2.86%)10 : 128,35033,179-4,82940,379VREMuaChâu Âu4 tháng30/11/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.