Chứng quyền CVRE04MBS19CE (HOSE: CVRE1904)

CW CVRE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,770

Thấp nhất NY10

KLGD214,610

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện32,500

Hòa vốn **32,530

S-X *-8,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVRE04MBS19CE
12/09/2020VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020
07/09/2020VRE, BMP, PNJ: Nên mua hay bán?
31/08/2020VRE: BCTC quý 2 năm 2020
31/08/2020VRE: BCTC quý 2 năm 2020
25/08/2020GEX vào FTSE ETF, SHB vào VNM ETF?
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
09/09/2020MBS: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Bỏ phiếu điện tử (kèm quy chế)
08/09/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)