Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVRE1903)

CW.VRE.KIS.M.CA.T.02

750

-30 (-3.85%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa700

Cao nhất750

Thấp nhất700

Cao nhất NY2,630

Thấp nhất NY500

KLGD2,150

NN mua15

NN bán200

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn82

Giá CK cơ sở30,700

Giá thực hiện35,789

Hòa vốn **37,289

S-X *-5,089

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE1903: CVRE1904 CVRE2001 CVRE1902 CMSN1902 CVNM1902
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.02
10/02/2020VTP, POW và VRE có gì hấp dẫn?
01/02/2020Mở mới 13 dự án, Vincom Retail báo lãi ròng 2,848 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước
31/01/2020Vì sao các doanh nghiệp chi ra hàng ngàn tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ?
31/01/2020VRE: BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2019
31/01/2020VRE: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2019
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02