Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVRE1903)

CW.VRE.KIS.M.CA.T.02

690

-80 (-10.39%)
19/02/2020 14:46

Mở cửa680

Cao nhất690

Thấp nhất680

Cao nhất NY2,630

Thấp nhất NY500

KLGD2,010

NN mua201

NN bán1

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn86

Giá CK cơ sở30,150

Giá thực hiện35,789

Hòa vốn **37,169

S-X *-5,639

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE1903: CVRE1902 CVRE1904 CVRE2001 VIB VRE
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.02

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-28.87%

+/- Qua 1 tháng-54.30%

+/- Niêm yết-74.16%

Cao nhất (09/12/2019)*2,600

Thấp nhất (19/02/2020)*690

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)156,495

KLGD/Ngày (1 tháng)115,268

KLGD nhiều nhất (14/02/2020)*519,860

KLGD ít nhất (19/02/2020)*2,010

KLBQ (Niêm yết)65,891