Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VPB/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-01 (HOSE: CVPB2301)

CW VPB/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-01

730

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY1,270

Thấp nhất NY650

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn120

Giá CK cơ sở19,350

Giá thực hiện19,800

Hòa vốn **22,720

S-X *-450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2301: CMWG2301 CMWG2302 CSTB2303 CVNM2212 CVPB2214
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/05/2023730 (0.00%)
29/05/2023730-10 (-1.35%)2,800
26/05/2023740 (0.00%)10,900
25/05/2023740-40 (-5.13%)15,300
24/05/2023780-10 (-1.27%)20,200
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB2212180 (0.00%)-17,65037,720SSI12 tháng
CVPB2214940 (0.00%)2,35020,760HCM9 tháng
CVPB2301730 (0.00%)-45022,720BSI9 tháng
CVPB23021,630 (0.00%)75021,860MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (BSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23011,040 (0.00%)83,100-90090,2406 tháng
CHPG23011,600 (0.00%)21,4502,45022,2006 tháng
CHPG23022,180 (0.00%)21,4501,45024,3609 tháng
CMBB2301760 (0.00%)18,7502,45019,3406 tháng
CMBB2302540 (0.00%)18,750-65020,4806 tháng
CVPB2301730 (0.00%)19,350-45022,7209 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:27/12/2022
Ngày niêm yết:31/01/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:02/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:25/09/2023
Ngày đáo hạn:27/09/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:19,800
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.