Hướng dẫn sử dụng

CW VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CVPB2211)

Trading suspension

10

(%)
03/29/2023 15:00

Open10

High10

Low10

Highest(Listed)1,640

Lowest(Listed)10

Vol313,300

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares9,000,000

Time to maturity-

Underlying price20,900

Exercise price35,000

Break Even **23,325

S-X *-2,412

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: DIG (86,355) - HPG (85,776) - NVL (71,130) - VND (61,362) - VN30F1M (56,107)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

Peer Underlying Stock (VPB)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVPB2212180 (0.00%)166,400-5,29425,124SSI12 months
CVPB221494020 (+2.17%)283,3002,35020,760HCM9 months
CVPB2301730-10 (-1.35%)2,800-45022,720BSI9 months
CVPB23021,63010 (+0.62%)21,10075021,860MBS6 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT2210320-10 (-3.03%)481,40083,100-6,90093,20012 months
CMBB221170-10 (-12.50%)434,60018,750-8,25027,28012 months
CTCB221290 (0.00%)115,90030,200-13,80044,36012 months
CVHM2216230 (0.00%)741,70055,500-6,50063,84012 months
CVPB2212180 (0.00%)166,40019,350-5,29425,12412 months
CVRE2216280 (0.00%)1,361,10027,700-3,30032,12012 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VPB
Underlying Issuer:Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (HOSE: VPB)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:7 months
Publish date:08/31/2022
Listing date:09/20/2022
First trading date:09/22/2022
Final trading day:03/29/2023
Maturity Date:03/31/2023
Conversion Ratio:2 : 1
Conversion Ratio Adjust:1.3321 : 1
Offering Price:2,450
Exercise price:35,000
Exercise price adjust:23,312
Listed Shares:9,000,000
Outstanding Shares:9,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.