Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CVPB2211)

CW VPB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

Ngừng giao dịch

10

(%)
29/03/2023 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,640

Thấp nhất NY10

KLGD313,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH9,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở20,900

Giá thực hiện35,000

Hòa vốn **23,325

S-X *-2,412

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVPB2212180 (0.00%)4 : 137,000-17,65037,720SSIMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVPB2214940 (0.00%)4 : 117,0002,35020,760HCMMuaChâu Âu9 tháng01/09/2023
CVPB2301730 (0.00%)4 : 119,800-45022,720BSIMuaChâu Âu9 tháng25/09/2023
CVPB23021,630 (0.00%)2 : 118,60075021,860MBSMuaChâu Âu6 tháng14/08/2023
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT2210320 (0.00%)10 : 183,10090,000-6,90093,200FPTMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CMBB221170 (0.00%)4 : 118,75027,000-8,25027,280MBBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CTCB221290 (0.00%)4 : 130,20044,000-13,80044,360TCBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVHM2216230 (0.00%)8 : 155,50062,000-6,50063,840VHMMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVPB2212180 (0.00%)4 : 119,35037,000-17,65037,720VPBMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
CVRE2216280 (0.00%)4 : 127,70031,000-3,30032,120VREMuaChâu Âu12 tháng29/08/2023
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.