Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A5 (HOSE: CVPB2207)

CW VPB/VCSC/M/Au/T/A5

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
11/01/2023 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,020

Thấp nhất NY10

KLGD357,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,450

Giá thực hiện33,000

Hòa vốn **21,993

S-X *-3,530

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (83.474) - FPT (71.702) - MBB (69.767) - NVL (55.938) - VND (51.129)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB2312750-210 (-21.88%)315,000-30520,363HCM12 tháng
CVPB2314130-50 (-27.78%)1,064,900-3,02122,191SSI10 tháng
CVPB2315290-30 (-9.38%)1,085,000-3,47323,748SSI15 tháng
CVPB231750-20 (-28.57%)273,200-3,02021,901KIS9 tháng
CVPB2318290-70 (-19.44%)474,700-3,53423,284KIS12 tháng
CVPB23191,110-200 (-15.27%)567,500-4,03724,746KIS15 tháng
CVPB2321470-50 (-9.62%)328,9001,60920,215VND9 tháng
CVPB2322550-10 (-1.79%)127,100-29021,079VND10 tháng
CVPB24011,540-150 (-8.88%)416,700-1,23922,865ACBS12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB24012,140 (0.00%)24,6003,59724,5996 tháng
CHPG2401410-60 (-12.77%)107,80029,10092329,2956 tháng
CMBB24011,440-330 (-18.64%)25,70023,1003,53122,3876 tháng
CSTB240140-160 (-80%)1,20030,550-45031,1206 tháng
CTCB24018,110-90 (-1.10%)20049,10016,12648,7046 tháng
CTPB2401100-120 (-54.55%)374,70018,65015018,7006 tháng
CVHM240110-10 (-50%)772,70038,200-4,80043,0406 tháng
CVIB24011,560 (0.00%)10,10022,5002,67722,7626 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:12/07/2022
Ngày niêm yết:29/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:11/01/2023
Ngày đáo hạn:13/01/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.3321 : 1
Giá phát hành:1,200
Giá thực hiện:33,000
Giá TH điều chỉnh:21,980
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.