Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVPB2109)

CW.VPB.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

(%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,150

Thấp nhất NY10

KLGD648,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở33,450

Giá thực hiện41,111

Hòa vốn **41,189

S-X *-7,661

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB220780 (0.00%)-5,88022,086VCI6 tháng
CVPB220850 (0.00%)-2,55018,750VND4.5 tháng
CVPB220950 (0.00%)-1,80318,436KIS4 tháng
CVPB221020 (0.00%)-6,21322,340SSI4 tháng
CVPB2211130 (0.00%)-7,21223,485SSI7 tháng
CVPB2212260 (0.00%)-8,54425,337SSI12 tháng
CVPB2213470 (0.00%)-4,21520,941HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2205110 (0.00%)22,250-1,75024,2204.5 tháng
CFPT220620 (0.00%)74,300-16,64391,0414.5 tháng
CFPT2207470 (0.00%)74,30016276,9264.5 tháng
CHPG2216250 (0.00%)16,350-2,65019,7505 tháng
CHPG221720 (0.00%)16,350-8,65025,0405 tháng
CKDH221040 (0.00%)24,000-15,00039,1605 tháng
CMBB220840 (0.00%)17,200-5,30022,5675 tháng
CMWG220840 (0.00%)40,150-22,85063,3205 tháng
CTCB220820 (0.00%)24,600-15,40040,0405 tháng
CTCB220920 (0.00%)24,600-9,40034,0605 tháng
CTPB220510 (0.00%)21,000-7,00028,0204.5 tháng
CVHM221210 (0.00%)50,200-14,80065,0504.5 tháng
CVPB220850 (0.00%)16,100-2,55018,7504.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:24/01/2022
Ngày đáo hạn:26/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3.89 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:41,111
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.