Chứng quyền VPB-HSC-MET 07 (HOSE: CVPB2108)

CW VPB-HSC-MET 07

1,090

200 (+22.47%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa900

Cao nhất1,140

Thấp nhất900

Cao nhất NY2,930

Thấp nhất NY750

KLGD616,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn40

Giá CK cơ sở35,900

Giá thực hiện64,500

Hòa vốn **38,836

S-X *90

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2108: CVPB2107 CVPB2201 CTCB2109 CVPB2111 CVPB2110
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.