Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CVPB2107)

CW VPB/VCSC/M/Au/T/A4

1,100

-270 (-19.71%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa1,160

Cao nhất1,390

Thấp nhất1,050

Cao nhất NY7,390

Thấp nhất NY1,000

KLGD21,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn51

Giá CK cơ sở34,300

Giá thực hiện74,000

Hòa vốn **41,695

S-X *-6,784

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2107: CTCB2108 cvpb2108 CMBB2108 CTCB2105 CMBB2107
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
21/01/2022VPB: Thông báo thay điểm chi nhánh Bến Thành
19/01/2022CEO Passion Investment và cú tất tay lỗ hàng trăm tỷ vào VPB
14/01/2022VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn VPB
14/01/2022VPBank chuẩn bị mua lại 97.42% vốn của ASCS
13/01/2022VPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP CK ASC
21/01/2022VCSC báo lãi trước thuế 1,851 tỷ đồng, ROE đạt 27.1%
20/01/2022VCI: BCTC quý 4 năm 2021
13/01/2022VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 8 năm 2021
13/01/2022Hành trình đảo danh mục VNM ETF, FTSE ETF và quỹ ETF của MSCI trong năm 2021
10/01/2022VCI: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn phát hành năm 2020
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.