Chứng quyền CVPB04MBS20CE (HOSE: CVPB2102)

CW CVPB04MBS20CE

Ngừng giao dịch

16,600

400 (+2.47%)
02/06/2021 15:00

Mở cửa16,200

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,200

Cao nhất NY16,980

Thấp nhất NY3,900

KLGD26,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở70,200

Giá thực hiện35,500

Hòa vốn **68,700

S-X *34,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2102: CSTB2102 CVRE2102 CSTB2103 CVPB2015 CVPB2103
Trending: HPG (152.765) - MBB (123.577) - TCB (103.517) - CTG (101.624) - STB (91.576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB210310,610670 (+6.74%)77,80021,20057,720HCM6 tháng
CVPB21045,600240 (+4.48%)31,6008,70065,800MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH21025,900-100 (-1.67%)28,50038,6507,55042,9004 tháng
CMWG21054,500100 (+2.27%)4,000157,60026,100167,5004.5 tháng
CSTB21048,260260 (+3.25%)4,50029,3006,40031,1604.5 tháng
CVHM21051,100-90 (-7.56%)75,700107,5002,000114,3004 tháng
CVNM2104960-230 (-19.33%)71,50087,500-15,500112,6005 tháng
CVPB21045,600240 (+4.48%)31,60057,7008,70065,8004.5 tháng
CVRE2104220-10 (-4.35%)26,60027,400-6,90034,7404 tháng
CHPG21069,030430 (+5%)21,60047,30010,41750,1524.5 tháng
CMSN21036,600260 (+4.10%)149,800126,80038,800127,6004 tháng
CTCB21046,150110 (+1.82%)13,60050,5004,70058,1004.5 tháng
CTCH2102190-10 (-5%)13,90019,050-5,95025,3804 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:02/06/2021
Ngày đáo hạn:04/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,800
Giá thực hiện:35,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.