Chứng quyền CVPB04MBS20CE (HOSE: CVPB2102)

CW CVPB04MBS20CE

Ngừng giao dịch

16,600

400 (+2.47%)
02/06/2021 15:00

Mở cửa16,200

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,200

Cao nhất NY16,980

Thấp nhất NY3,900

KLGD26,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở70,200

Giá thực hiện35,500

Hòa vốn **68,700

S-X *34,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (118.213) - MBB (92.815) - FLC (67.919) - VNM (61.443) - HVN (59.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết+406.10%

Cao nhất (02/06/2021)*16,600

Thấp nhất (24/03/2021)*4,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (05/03/2021)*1,195,100

KLGD ít nhất (01/06/2021)*8,100

KLBQ (Niêm yết)146,472

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.