Chứng quyền CVPB04MBS20CE (HOSE: CVPB2102)

CW CVPB04MBS20CE

Ngừng giao dịch

16,600

400 (+2.47%)
02/06/2021 15:00

Mở cửa16,200

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,200

Cao nhất NY16,980

Thấp nhất NY3,900

KLGD26,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở70,200

Giá thực hiện35,500

Hòa vốn **68,700

S-X *34,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2102: CVPB2104 CVPB2103 CVPB2101 CTCB2102 CMWG2101
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVPB201543,250 (0.00%)1 : 126,00042,50069,250SSIMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVPB210115,000 (0.00%)2 : 137,00031,50067,000VNDMuaChâu Âu6 tháng06/07/2021
CVPB210316,330 (0.00%)2 : 136,50032,00069,160HCMMuaChâu Âu6 tháng05/08/2021
CVPB21048,600 (0.00%)3 : 149,00019,50074,800MBSMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT21012,600-1,140 (-30.48%)6 : 184,90074,50020,74977,584FPTMuaChâu Âu5 tháng01/07/2021
CHPG21047,820 (0.00%)3 : 150,60044,80017,68450,152HPGMuaChâu Âu5 tháng01/07/2021
CMWG21031,450-150 (-9.38%)10 : 1144,000128,50015,500143,000MWGMuaChâu Âu5 tháng01/07/2021
CKDH21025,000 (0.00%)2 : 136,20031,1007,93837,349KDHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CMWG21054,000 (0.00%)8 : 1144,000131,50012,500163,500MWGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CSTB210410,000 (0.00%)1 : 129,20022,9006,30032,900STBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVHM21052,980 (0.00%)8 : 1112,100105,5006,600129,340VHMMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CVNM21042,200 (0.00%)10 : 189,000103,000-12,734123,464VNMMuaChâu Âu5 tháng09/09/2021
CVPB21048,600 (0.00%)3 : 168,50049,00019,50074,800VPBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CVRE21042,700 (0.00%)2 : 132,50034,300-1,80039,700VREMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CHPG210612,900900 (+7.50%)2 : 150,60050,20013,71755,839HPGMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CMSN21035,020 (0.00%)6 : 1106,50088,00018,500118,120MSNMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
CTCB21047,030 (0.00%)2 : 151,00045,8005,20059,860TCBMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CTCH21022,490390 (+18.57%)2 : 122,15025,000-2,85029,980TCHMuaChâu Âu4 tháng11/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.