Chứng quyền CVPB03MBS20CE (HOSE: CVPB2014)

CW CVPB03MBS20CE

Ngừng giao dịch

5,680

10 (+0.18%)
05/02/2021 15:00

Mở cửa6,000

Cao nhất6,400

Thấp nhất5,550

Cao nhất NY7,800

Thấp nhất NY1,660

KLGD10,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,000

Giá thực hiện23,700

Hòa vốn **35,060

S-X *13,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (136.182) - MBB (93.907) - BSR (76.266) - CTG (72.344) - FLC (70.052)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB2105740-10 (-1.33%)99,100-2,22948,846KIS4 tháng
CVPB21062,44040 (+1.67%)306,2002,31242,861SSI5 tháng
CVPB21075,550190 (+3.54%)92,900-2,68444,166VCI6 tháng
CVPB21082,660100 (+3.91%)1,241,6002,59043,194HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21062,250-150 (-6.25%)143,50099,0009,700107,3004.5 tháng
CHPG21122,09020 (+0.97%)147,40057,9009,00061,4404 tháng
CKDH21052,35040 (+1.73%)56,10044,3006,70047,0004 tháng
CSTB21081,150-60 (-4.96%)118,40026,900-1,10032,6003.5 tháng
CTCB21071,73080 (+4.85%)137,10052,9005,40059,6104 tháng
CVHM21081,100-60 (-5.17%)209,60078,900-6,09495,0154 tháng
CVNM21101,140-40 (-3.39%)178,90089,800-441101,4474.5 tháng
CVRE21081,310-30 (-2.24%)312,30030,8002,40033,6404 tháng
CACB21011,770-50 (-2.75%)297,50032,00060038,4804 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:28/10/2020
Ngày niêm yết:16/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:05/02/2021
Ngày đáo hạn:09/02/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:23,700
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.