Chứng quyền CVPB02MBS20CE (HOSE: CVPB2009)

CW CVPB02MBS20CE

1,800

-50 (-2.70%)
30/10/2020 15:00

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,670

Cao nhất NY3,300

Thấp nhất NY1,670

KLGD375,820

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn20

Giá CK cơ sở23,600

Giá thực hiện20,200

Hòa vốn **23,800

S-X *3,400

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2009: CVPB2008 CVPB2006 CVPB2010 CVPB2011 CVPB2012
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVPB02MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
30/10/20201,800-50 (-2.70%)375,820
29/10/20201,850130 (+7.56%)117,850
28/10/20201,720-830 (-32.55%)388,560
27/10/20202,550-150 (-5.56%)439,620
26/10/20202,700-160 (-5.59%)259,550
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB20061,150-50 (-4.17%)181,180-40025,150SSI6 tháng
CVPB20081,550 (0.00%)121,3901,60025,100HCM6 tháng
CVPB20091,800-50 (-2.70%)375,8203,40023,800MBS3.5 tháng
CVPB20102,97010 (+0.34%)192,430-40026,970VND6 tháng
CVPB20111,66060 (+3.75%)80-40027,320HCM7 tháng
CVPB20121,67020 (+1.21%)29,58060026,340HCM6 tháng
CVPB20131,930 (0.00%)-3,40028,930VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20085,770470 (+8.87%)10084,00031,00081,8504 tháng
CPNJ20073,200350 (+12.28%)193,62069,50016,50069,0003.5 tháng
CSTB20083,000-100 (-3.23%)18,67013,3003,10013,2003.5 tháng
CVNM20092,60050 (+1.96%)214,740108,0001,000133,0004 tháng
CVPB20091,800-50 (-2.70%)375,82023,6003,40023,8003.5 tháng
CFPT20092,160-20 (-0.92%)173,44051,5004,70053,2803.5 tháng
CHPG20193,250-90 (-2.69%)356,50030,5506,45030,6003.5 tháng
CMWG20114,600 (0.00%)20104,70017,700110,0003.5 tháng
CSTB20092,700-200 (-6.90%)125,89013,3002,40013,6003.5 tháng
CTCB20081,500-150 (-9.09%)198,56021,3501,35023,0003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:07/08/2020
Ngày niêm yết:28/08/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:01/09/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:18/11/2020
Ngày đáo hạn:20/11/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,630
Giá thực hiện:20,200
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.