Chứng quyền CVPB01MBS20CE (HOSE: CVPB2005)

CW CVPB01MBS20CE

Ngừng giao dịch

950

-70 (-6.86%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa720

Cao nhất1,050

Thấp nhất720

Cao nhất NY3,100

Thấp nhất NY500

KLGD193,060

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,400

Giá thực hiện19,500

Hòa vốn **21,400

S-X *1,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2005: CVPB2006 CVPB2007 CVPB2009 NVB TCB
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVPB01MBS20CE

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVPB20061,540 (0.00%)1 : 124,000-55025,540SSIMuaChâu Âu6 tháng26/11/2020
CVPB20071,000 (0.00%)2 : 122,50095024,500HCMMuaChâu Âu6 tháng27/10/2020
CVPB20081,750 (0.00%)2 : 122,0001,45025,500HCMMuaChâu Âu6 tháng12/01/2021
CVPB20092,150 (0.00%)2 : 120,2003,25024,500MBSMuaChâu Âu3.5 tháng18/11/2020
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT20071,750 (0.00%)5 : 150,50043,5007,00052,250FPTMuaChâu Âu4 tháng21/10/2020
CHDB20063,150 (0.00%)2 : 131,05024,7006,35031,000HDBMuaChâu Âu3.5 tháng06/10/2020
CMWG20092,440 (0.00%)8 : 1101,20082,00019,200101,520MWGMuaChâu Âu4 tháng21/10/2020
CREE20043,560 (0.00%)3 : 140,40029,50010,90040,180REEMuaChâu Âu4 tháng21/10/2020
CHPG20113,180 (0.00%)2 : 125,65025,20045031,560HPGMuaChâu Âu3.5 tháng16/10/2020
CMSN20081,390 (0.00%)5 : 155,00053,0002,00059,950MSNMuaChâu Âu4 tháng03/12/2020
CPNJ20072,380 (0.00%)5 : 162,30053,0009,30064,900PNJMuaChâu Âu3.5 tháng18/11/2020
CSTB20082,650 (0.00%)1 : 112,45010,2002,25012,850STBMuaChâu Âu3.5 tháng18/11/2020
CVNM20092,500 (0.00%)10 : 1127,300107,00020,300132,000VNMMuaChâu Âu4 tháng03/12/2020
CVPB20092,150 (0.00%)2 : 123,45020,2003,25024,500VPBMuaChâu Âu3.5 tháng18/11/2020
CFPT20092,400 (0.00%)3 : 150,50046,8003,70054,000FPTMuaChâu Âu3.5 tháng16/12/2020
CHPG20191,750 (0.00%)2 : 125,65024,1001,55027,600HPGMuaChâu Âu3.5 tháng16/12/2020
CMWG20113,920 (0.00%)5 : 1101,20087,00014,200106,600MWGMuaChâu Âu3.5 tháng16/12/2020
CSTB20092,470 (0.00%)1 : 112,45010,9001,55013,370STBMuaChâu Âu3.5 tháng16/12/2020
CTCB20081,910 (0.00%)2 : 122,45020,0002,45023,820TCBMuaChâu Âu3.5 tháng16/12/2020
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh