CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

Trading suspension

150

-10 (-6.25%)
05/12/2020 15:00

Open190

High190

Low60

Highest(Listed)2,600

Lowest(Listed)10

Vol751,470

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity-

Underlying price24,050

Exercise price24,000

Break Even **24,150

S-X *50

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CVPB2004: CTCB2104 CVPB2003 CVPB2101 CVPB2102
Trending: HPG (132,340) - VNM (121,027) - ROS (101,778) - MBB (101,507) - TCB (98,709)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- From listing date+87.50%

High (05/11/2020)*160

Low (05/12/2020)*150

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Highest volume (05/12/2020)*751,470

Lowest volume (05/11/2020)*572,590

Avg Vol (Listing)662,030

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.