CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

Trading suspension

150

-10 (-6.25%)
05/12/2020 15:00

Open190

High190

Low60

Highest(Listed)2,600

Lowest(Listed)10

Vol751,470

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity-

Underlying price24,050

Exercise price24,000

Break Even **24,150

S-X *50

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (81,145) - ROS (75,399) - MBB (68,296) - SHB (63,095) - STB (60,474)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03

Moneyness

Peer Underlying Stock (VPB)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVPB201012,550-400 (-3.09%)157,70012,50036,550VND6 months
CVPB20116,38010 (+0.16%)499,00012,50036,760HCM7 months
CVPB20126,920210 (+3.13%)311,30013,50036,840HCM6 months
CVPB201310,000 (0.00%)11,6009,50037,000VCI6 months
CVPB20146,480-170 (-2.56%)5,30012,80036,660MBS3.5 months
CVPB201511,780-380 (-3.13%)29,20010,50037,780SSI8 months
CVPB201610,250280 (+2.81%)71,5009,50037,250SSI5 months
CVPB20173,090160 (+5.46%)59,2005,50161,899KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG201427,370170 (+0.63%)50043,65017,15053,8709 months
CHPG201527,640-10 (-0.04%)18,80043,65017,15054,1407.5 months
CMWG20129,820260 (+2.72%)19,900127,20047,200129,1005 months
CPNJ20087,030190 (+2.78%)40,30084,00034,00085,1505 months
CVHM20074,980120 (+2.47%)315,00099,30024,30099,9005 months
CVJC20053,350350 (+11.67%)192,600133,80033,800133,5005 months
CVNM20102,590-170 (-6.16%)471,900108,700-1,300135,9005 months
CMBB201010,150-130 (-1.26%)253,40025,6009,60026,1508 months
CMBB20119,710-100 (-1.02%)58,00025,6009,60025,7105 months
CSTB20138,050-170 (-2.07%)163,50019,9507,95020,0505 months
CSTB20148,260-240 (-2.82%)146,30019,9507,95020,2608 months
CFPT20153,65080 (+2.24%)318,70066,90016,90068,2505 months
CFPT20164,050150 (+3.85%)312,50066,90016,90070,2508 months
CTCB201215,510 (0.00%)269,80036,30014,30037,5108 months
CVPB201511,780-380 (-3.13%)29,20036,50010,50037,7808 months
CVRE201311,500340 (+3.05%)97,60036,9009,40039,0008 months
CTCB201313,950-150 (-1.06%)116,00036,30013,30036,9505 months
CVPB201610,250280 (+2.81%)71,50036,5009,50037,2505 months
CVRE201410,500390 (+3.86%)157,80036,9009,40038,0005 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VPB
Underlying Issuer:Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (HOSE: VPB)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:3 months
Publish date:02/14/2020
Listing date:03/11/2020
First trading date:03/13/2020
Final trading day:05/12/2020
Maturity Date:05/14/2020
Conversion Ratio:1 : 1
Offering Price:4,100
Exercise price:24,000
Listed Shares:3,000,000
Outstanding Shares:3,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.