CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

Trading suspension

150

-10 (-6.25%)
05/12/2020 15:00

Open190

High190

Low60

Highest(Listed)2,600

Lowest(Listed)10

Vol751,470

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity-

Underlying price24,050

Exercise price24,000

Break Even **24,150

S-X *50

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (96,393) - MBB (72,778) - VNM (54,963) - TCB (51,608) - BSR (50,124)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
02/18/2021VPB: Result of transaction of related person (Nguyen Thi Ngoc Anh)
02/09/2021VPB: VPB signs an audit contract
02/03/2021VPB: Report on results of trading of shares by an internal shareholder - Nguyen Thi Thu Hang
01/29/2021VPB: Report on results of trading of shares by an internal shareholder
01/26/2021VPB: Report on results of trading of shares by an internal shareholder - Nguyen Thanh Long
03/05/2021SSI: Notification Affiliated person trade
03/05/2021SSI: Notification Insider Transaction
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
03/02/2021SSI: Report on outstanding voting shares.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.