Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03

Ngừng giao dịch

150

-10 (-6.25%)
12/05/2020 15:00

Mở cửa190

Cao nhất190

Thấp nhất60

Cao nhất NY2,600

Thấp nhất NY10

KLGD751,470

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,050

Giá thực hiện24,000

Hòa vốn **24,150

S-X *50

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: VNM (157.336) - HPG (155.350) - MBB (121.591) - ROS (115.153) - TCB (109.927)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVPB201537,220130 (+0.35%)1 : 126,00036,60063,220SSIMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVPB210114,450250 (+1.76%)2 : 137,00025,60065,900VNDMuaChâu Âu6 tháng06/07/2021
CVPB210214,200600 (+4.41%)2 : 135,50027,10063,900MBSMuaChâu Âu4 tháng02/06/2021
CVPB210314,73030 (+0.20%)2 : 136,50026,10065,960HCMMuaChâu Âu6 tháng05/08/2021
CVPB210411,4001,200 (+11.76%)3 : 149,00013,60083,200MBSMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CMBB201017,15040 (+0.23%)1 : 132,85016,00016,85033,150MBBMuaChâu Âu8 tháng10/06/2021
CSTB201413,490650 (+5.06%)1 : 125,35012,00013,35025,490STBMuaChâu Âu8 tháng10/06/2021
CFPT20168,600-10 (-0.12%)5 : 185,00050,00035,00093,000FPTMuaChâu Âu8 tháng18/06/2021
CTCB201227,3101,540 (+5.98%)1 : 148,40022,00026,40049,310TCBMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVPB201537,220130 (+0.35%)1 : 162,60026,00036,60063,220VPBMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
CVRE20138,250-50 (-0.60%)1 : 131,10027,5003,60035,750VREMuaChâu Âu8 tháng28/07/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.