Chứng quyền CVPB01VPS19EC (HOSE: CVPB2002)

CW CVPB01VPS19EC

Ngừng giao dịch

10

(%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất60

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,350

Thấp nhất NY10

KLGD249,820

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,750

Giá thực hiện20,300

Hòa vốn **20,320

S-X *-1,550

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2002: CVPB2003 CVPB2001 CVPB2005 VPB CVPB2004
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVPB01VPS19EC

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB20011,70080 (+4.94%)31,8103,35023,400HCM6 tháng
CVPB20032,150150 (+7.50%)7,4501,35024,150VCI6 tháng
CVPB20052,38010 (+0.42%)160,1403,85024,260MBS3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VPS (VPBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:06/01/2020
Ngày niêm yết:06/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:10/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2020
Ngày đáo hạn:08/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:20,300
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành