Chứng quyền CVPB01VPS19EC (HOSE: CVPB2002)

CW CVPB01VPS19EC

Ngừng giao dịch

10

(%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất60

Thấp nhất10

Cao nhất NY4,350

Thấp nhất NY10

KLGD249,820

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,750

Giá thực hiện20,300

Hòa vốn **20,320

S-X *-1,550

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2002: CMBB2002 CPNJ2004 CVIC2001 CVNM2002
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVPB01VPS19EC

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB2005800-60 (-6.98%)87,5301,75021,100MBS3 tháng
CVPB20061,250-20 (-1.57%)47,200-2,75025,250SSI6 tháng
CVPB2007780-40 (-4.88%)419,510-1,25024,060HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VPS (VPBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:06/01/2020
Ngày niêm yết:06/02/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:10/02/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2020
Ngày đáo hạn:08/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,000
Giá thực hiện:20,300
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành