Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VNM-HSC-MET09 (HOSE: CVNM2212)

CW VNM-HSC-MET09

Ngừng giao dịch

10

-40 (-80%)
30/08/2023 15:00

Mở cửa60

Cao nhất80

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD1,695,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở77,800

Giá thực hiện80,560

Hòa vốn **78,096

S-X *-219

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (124.485) - HPG (90.436) - DIG (67.187) - CEO (66.341) - VIC (56.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM230350-10 (-16.67%)146,40060968,276KIS6 tháng
CVNM2304690-10 (-1.43%)73,800-36075,442KIS9 tháng
CVNM2305500-60 (-10.71%)13,800-2,62075,863KIS8 tháng
CVNM2306910-20 (-2.15%)8,000-4,77281,985KIS12 tháng
CVNM230710 (0.00%)700-6,60075,080SSI4 tháng
CVNM2308980 (0.00%)1,300-60076,840HCM9 tháng
CVNM230928060 (+27.27%)100-13,60083,400VCI6 tháng
CVNM231080050 (+6.67%)700-11,60088,000SSI10 tháng
CVNM23111,12050 (+4.67%)1,000-11,60091,200SSI15 tháng
CVNM2312270-10 (-3.57%)18,200-11,59982,699KIS4 tháng
CVNM2313540 (0.00%)300-15,57989,379KIS7 tháng
CVNM23141,190-10 (-0.83%)1,000-18,48896,408KIS12 tháng
CVNM23153,520 (0.00%)-20,488102,968KIS15 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23081,73030 (+1.76%)1,00091,20011,13693,7486 tháng
CFPT23092,23090 (+4.21%)10,40091,20011,13697,7039 tháng
CFPT23102,300 (0.00%)91,2006,688102,70512 tháng
CHPG2327640 (0.00%)26,950-2,05030,2806 tháng
CHPG23281,550120 (+8.39%)2,40026,950-1,55031,6009 tháng
CHPG23292,100310 (+17.32%)75,20026,950-2,05033,20012 tháng
CMBB2310450 (0.00%)17,800-1,20019,9006 tháng
CMBB2311940 (0.00%)17,800-1,20020,8809 tháng
CMBB23121,330 (0.00%)17,800-1,70022,16012 tháng
CMSN2310120 (0.00%)40062,000-21,00083,9606 tháng
CMSN2311500-20 (-3.85%)2,00062,000-26,50092,50012 tháng
CMWG2308160-20 (-11.11%)17,70039,000-13,00152,7936 tháng
CMWG230938010 (+2.70%)5,30039,000-15,00055,9009 tháng
CMWG231055070 (+14.58%)43,30039,000-15,50057,25012 tháng
CPOW231023030 (+15%)105,90011,300-2,70014,2306 tháng
CSTB232355010 (+1.85%)10,30028,050-95031,2006 tháng
CSTB23241,05080 (+8.25%)3,40028,050-2,95035,2009 tháng
CSTB23251,410150 (+11.90%)60028,050-3,45037,14012 tháng
CTCB230541040 (+10.81%)20,00029,700-2,30033,6406 tháng
CTCB230687030 (+3.57%)1,70029,700-2,30035,4809 tháng
CTCB2307960 (0.00%)29,700-4,30037,84012 tháng
CVHM231090 (0.00%)23,60040,950-18,05059,4506 tháng
CVHM231147020 (+4.44%)74,30040,950-19,55062,85012 tháng
CVHM231233010 (+3.13%)271,80040,950-15,05057,6509 tháng
CVNM2308980 (0.00%)1,30068,400-60076,8409 tháng
CVPB2310610 (0.00%)19,300-1,19321,6566 tháng
CVPB23111,45020 (+1.40%)10019,300-24022,3049 tháng
CVPB23121,770 (0.00%)19,300-71623,39112 tháng
CVRE2311120 (0.00%)94,10023,000-6,00029,4806 tháng
CVRE231243020 (+4.88%)85,20023,000-4,50029,2209 tháng
CVRE231355030 (+5.77%)50023,000-6,50031,70012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:01/12/2022
Ngày niêm yết:13/01/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:01/09/2023
Ngày đáo hạn:05/09/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:7.86 : 1
TLCĐ điều chỉnh:7.6121 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:80,560
Giá TH điều chỉnh:78,019
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.