Chứng quyền CVNM03MBS21CE (HOSE: CVNM2202)

CW CVNM03MBS21CE

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
22/06/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY10

KLGD1,284,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở70,600

Giá thực hiện83,500

Hòa vốn **83,700

S-X *-12,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2202: CVNM2206 CVNM2205 CMSN2204 CPOW2202 CMWG2202
Trending: HPG (117.814) - FLC (96.104) - DIG (89.738) - CEO (65.616) - ITA (63.965)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2201240-30 (-11.11%)466,100-14,90389,256KIS9 tháng
CVNM2203160-20 (-11.11%)764,500-7,74881,543KIS5 tháng
CVNM2204700-90 (-11.39%)678,9009777,373ACBS6 tháng
CVNM2205600 (0.00%)-6,67286,657KIS6 tháng
CVNM2206800-80 (-9.09%)70,300-6,67384,337MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2203870-50 (-5.43%)48,70024,200-2,22128,5116 tháng
CHPG221128050 (+21.74%)592,90021,450-12,21234,5096 tháng
CPOW2203520-30 (-5.45%)874,40012,800-2,90016,7404.5 tháng
CSTB2209430390 (+975%)53,70022,500-9,50033,2906 tháng
CTCB2205670-30 (-4.29%)12,00037,600-8,90049,8506 tháng
CVHM2207560-50 (-8.20%)21,70059,100-11,82975,2826 tháng
CVIC2206390-70 (-15.22%)52,50067,500-15,00086,4005 tháng
CVNM2206800-80 (-9.09%)70,30070,700-6,67384,3376 tháng
CVPB220545040 (+9.76%)307,70028,800-8,70039,3005 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:22/06/2022
Ngày đáo hạn:24/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,300
Giá thực hiện:83,500
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.