Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 (HOSE: CVNM2111)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.10

Ngừng giao dịch

10

-20 (-66.67%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,090

Thấp nhất NY10

KLGD1,192,900

NN mua73,340

NN bán24,340

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở73,500

Giá thực hiện98,888

Hòa vốn **97,460

S-X *-23,763

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/04/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2111
19/04/2022CVNM2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
13/04/2022CVNM2111: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
07/04/2022CVNM2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
19/01/2022Chứng quyền CVNM2111: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
18/04/2022KIS: Thông báo quyết định của VNX về việc chấp thuận Thành viên GD đối với KIS
06/04/2022Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 
08/03/2022KIS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
08/03/2022KIS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
21/02/2022KIS: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty
10/01/2022Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
07/09/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
07/06/2021Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
05/01/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
29/09/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.