Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.10 (HOSE: CVNM2111)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.10

320

10 (+3.23%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa310

Cao nhất330

Thấp nhất300

Cao nhất NY1,090

Thấp nhất NY300

KLGD140,400

NN mua2,500

NN bán137,900

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở79,700

Giá thực hiện98,888

Hòa vốn **103,558

S-X *-17,563

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2111: CVNM2112 VNM CVNM2114 CVNM2113 CVJC2103
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.