Chứng quyền CVNM02MBS21CE (HOSE: CVNM2110)

CW CVNM02MBS21CE

720

70 (+10.77%)
30/11/2021 09:36

Mở cửa720

Cao nhất720

Thấp nhất720

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY280

KLGD100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn41

Giá CK cơ sở88,500

Giá thực hiện90,241

Hòa vốn **97,319

S-X *-1,741

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2110: CVNM2108 CVNM2109 CVNM2111 CVNM2112 CVNM2113
Trending: HPG (162.122) - MBB (120.500) - SSI (107.397) - DIG (83.193) - TCB (74.115)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/11/202172070 (+10.77%)100
29/11/2021650-70 (-9.72%)40,200
26/11/202172020 (+2.86%)17,400
25/11/2021700 (0.00%)201,700
24/11/202170020 (+2.94%)123,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM210650010 (+2.04%)24,700-9,901100,759VCI6 tháng
CVNM210748030 (+6.67%)26,900-7,935101,054HCM6 tháng
CVNM210898050 (+5.38%)44,6009,75988,274ACBS4 tháng
CVNM210986070 (+8.86%)22,100-4,98697,613SSI5 tháng
CVNM211072070 (+10.77%)100-1,84197,319MBS4.5 tháng
CVNM2111690-110 (-13.75%)300-10,488112,688KIS7 tháng
CVNM21121,35050 (+3.85%)82,100-4,600103,800HCM6 tháng
CVNM2113760-60 (-7.32%)46,600-8,389108,949KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,560-70 (-4.29%)5,20098,3009,000101,7804.5 tháng
CHPG211279030 (+3.95%)2,90048,700-20053,6404 tháng
CKDH21052,130 (0.00%)20045,9008,30046,1204 tháng
CSTB2108610-90 (-12.86%)35,70029,9501,95030,4403.5 tháng
CTCB21071,280 (0.00%)1,30052,7005,20056,4604 tháng
CVHM2108740 (0.00%)21,50084,900-9491,7354 tháng
CVNM211072070 (+10.77%)10088,400-1,84197,3194.5 tháng
CVRE210889070 (+8.54%)13,70030,3001,90031,9604 tháng
CACB21011,41040 (+2.92%)12,60034,4503,05037,0404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:06/01/2022
Ngày đáo hạn:10/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:9.83 : 1
Giá phát hành:1,400
Giá thực hiện:90,241
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.