Chứng quyền CVNM02MBS21CE (HOSE: CVNM2110)

CW CVNM02MBS21CE

Ngừng giao dịch

30

(%)
06/01/2022 15:00

Mở cửa30

Cao nhất50

Thấp nhất20

Cao nhất NY1,500

Thấp nhất NY20

KLGD1,257,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở85,400

Giá thực hiện90,241

Hòa vốn **90,536

S-X *-4,841

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2110: CVNM2112 CVNM2113 CVNM2111 ROS CPNJ2104
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
10/01/2022Chứng quyền CVNM2110: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
10/01/2022Chứng quyền CVNM2110: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
10/01/2022CVNM2110: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CVNM2110
07/01/2022HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CVNM2110
31/12/2021Chứng quyền CVNM2110: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
24/01/2022MBS: Báo cáo tài chính quý 4/2021
18/01/2022MBS khuyến nghị mua cổ phiếu Tôn Đông Á nhờ triển vọng kinh doanh khả quan
17/01/2022MBS: Nghị quyết HĐQT
14/01/2022MBS: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam giữa MBS và MB
11/01/2022MBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10/01/2022Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
07/09/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
07/06/2021Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
05/01/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
29/09/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.