Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (HOSE: CVNM2109)

CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-10

Ngừng giao dịch

20

(%)
04/01/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,160

Thấp nhất NY10

KLGD1,905,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH11,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,700

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **93,484

S-X *-6,686

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (125.433) - FLC (106.415) - DIG (103.911) - CEO (87.498) - MBB (76.666)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2201340-50 (-12.82%)166,900-20,40993,860KIS9 tháng
CVNM2202170-20 (-10.53%)41,200-15,40085,200MBS4.5 tháng
CVNM2203320-30 (-8.57%)319,000-13,01187,511KIS5 tháng
CVNM2204790-90 (-10.23%)25,300-4,90080,900ACBS6 tháng
CVNM220565010 (+1.56%)400-11,89990,399KIS6 tháng
CVNM2206940-20 (-2.08%)100-11,90088,460MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB210218010 (+5.88%)409,10029,050-5,95035,3608 tháng
CHPG211770-10 (-12.50%)390,20037,650-22,35060,3508 tháng
CTCB211260-10 (-14.29%)108,20035,700-19,30055,3008 tháng
CVHM211370-30 (-30%)324,00066,800-23,20090,3508 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:06/08/2021
Ngày niêm yết:25/08/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:27/08/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:04/01/2022
Ngày đáo hạn:06/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
TLCĐ điều chỉnh:4.9151 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:95,000
Giá TH điều chỉnh:93,386
Khối lượng Niêm yết:11,000,000
Khối lượng lưu hành:11,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.