Chứng quyền VNM/ACBS/Call/EU/Cash/4M/07 (HOSE: CVNM2108)

CW VNM/ACBS/Call/EU/Cash/4M/07

Ngừng giao dịch

870

-50 (-5.43%)
02/12/2021 15:00

Mở cửa970

Cao nhất980

Thấp nhất810

Cao nhất NY2,450

Thấp nhất NY810

KLGD250,600

NN mua-

NN bán100

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở87,400

Giá thực hiện80,000

Hòa vốn **87,193

S-X *8,759

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
21/01/2022ACBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
17/12/2021ACBS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12
30/11/2021ACBS: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Vietcombank Tân Định
05/11/2021ACBS: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐTV
13/08/2021ACBS: Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ công ty
10/01/2022Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
07/09/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
07/06/2021Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
05/01/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
29/09/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.