Chứng quyền VNM/ACBS/Call/EU/Cash/4M/07 (HOSE: CVNM2108)

CW VNM/ACBS/Call/EU/Cash/4M/07

Ngừng giao dịch

870

-50 (-5.43%)
02/12/2021 15:00

Mở cửa970

Cao nhất980

Thấp nhất810

Cao nhất NY2,450

Thấp nhất NY810

KLGD250,600

NN mua-

NN bán100

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở87,400

Giá thực hiện80,000

Hòa vốn **87,193

S-X *8,759

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.