Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CVNM2106)

CW VNM/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

20

-40 (-66.67%)
11/01/2022 14:45

Mở cửa60

Cao nhất60

Thấp nhất20

Cao nhất NY6,250

Thấp nhất NY10

KLGD296,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở83,700

Giá thực hiện100,000

Hòa vốn **96,783

S-X *-12,986

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2106: CVPB2106 AAV CFPT2108 CSTB2110 CTCB2105
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-85.16%

+/- Niêm yết-99.51%

Cao nhất (03/08/2021)*5,050

Thấp nhất (11/01/2022)*19

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)147,209

KLGD nhiều nhất (03/08/2021)*605,000

KLGD ít nhất (11/01/2022)*296,900

KLBQ (Niêm yết)450,950

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.