Chứng quyền CVNM04MBS20CE (HOSE: CVNM2103)

CW CVNM04MBS20CE

Ngừng giao dịch

90

-20 (-18.18%)
16/06/2021 15:00

Mở cửa110

Cao nhất120

Thấp nhất70

Cao nhất NY3,650

Thấp nhất NY60

KLGD391,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở91,800

Giá thực hiện104,000

Hòa vốn **103,611

S-X *-10,922

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2103: AGG CVNM2107 CVNM2108 CVNM2109 CVPB2106
Trending: HPG (122.847) - HVN (101.267) - MBB (80.372) - HSG (57.550) - SSI (57.492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM210180 (0.00%)-35,672123,611KIS9 tháng
CVNM2105120 (0.00%)-29,528118,258KIS5 tháng
CVNM21061,820 (0.00%)-11,901107,247VCI6 tháng
CVNM21071,130 (0.00%)-9,935107,443HCM6 tháng
CVNM21081,890 (0.00%)7,75997,220ACBS4 tháng
CVNM21091,460 (0.00%)-6,986100,562SSI5 tháng
CVNM21101,420 (0.00%)-3,841104,200MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21062,730 (0.00%)94,7005,400111,1404.5 tháng
CHPG21122,010 (0.00%)51,3002,40060,9604 tháng
CKDH21052,390 (0.00%)42,7005,10047,1604 tháng
CSTB21081,780 (0.00%)26,750-1,25035,1203.5 tháng
CTCB21071,850 (0.00%)49,1001,60060,4504 tháng
CVHM21081,780 (0.00%)80,100-4,894101,2104 tháng
CVNM21101,420 (0.00%)86,400-3,841104,2004.5 tháng
CVRE21081,650 (0.00%)30,0001,60035,0004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:16/06/2021
Ngày đáo hạn:18/06/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.8771 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:104,000
Giá TH điều chỉnh:102,722
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.