Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.02 (HOSE: CVNM2102)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.02

Ngừng giao dịch

50

-40 (-44.44%)
02/07/2021 15:00

Mở cửa90

Cao nhất90

Thấp nhất40

Cao nhất NY3,400

Thấp nhất NY20

KLGD529,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở90,100

Giá thực hiện108,994

Hòa vốn **108,144

S-X *-17,554

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2102: HAI HQC KLF
Trending: HPG (120.352) - MBB (91.751) - HVN (61.948) - VNM (61.895) - FLC (61.585)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM21061,710-40 (-2.29%)32,500-7,601106,706VCI6 tháng
CVNM21071,240-40 (-3.13%)39,400-5,635108,525HCM6 tháng
CVNM21082,07050 (+2.48%)177,30012,05998,989ACBS4 tháng
CVNM21091,750 (0.00%)662,700-2,686101,987SSI5 tháng
CVNM21101,33010 (+0.76%)63,500459103,315MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/01/2021
Ngày niêm yết:05/02/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/02/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:02/07/2021
Ngày đáo hạn:06/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:9.91 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.7882 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:108,994
Giá TH điều chỉnh:107,654
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.