Chứng quyền CVNM03MBS20CE (HOSE: CVNM2015)

CW CVNM03MBS20CE

Ngừng giao dịch

420

-90 (-17.65%)
25/02/2021 15:00

Mở cửa510

Cao nhất520

Thấp nhất420

Cao nhất NY3,320

Thấp nhất NY420

KLGD194,000

NN mua-

NN bán2,800

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở104,600

Giá thực hiện103,000

Hòa vốn **106,219

S-X *2,542

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (140.702) - SSI (96.042) - MBB (94.387) - ITA (76.276) - DIG (72.147)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2106400-60 (-13.04%)110,700-12,501100,267VCI6 tháng
CVNM2107340-100 (-22.73%)511,600-10,53599,677HCM6 tháng
CVNM2109680-50 (-6.85%)230,000-7,58696,728SSI5 tháng
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,100-4,44195,451MBS4.5 tháng
CVNM2111810-20 (-2.41%)111,300-13,088115,088KIS7 tháng
CVNM21121,300-10 (-0.76%)111,200-7,200103,400HCM6 tháng
CVNM2113690-50 (-6.76%)989,300-10,989107,829KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,440-50 (-3.36%)56,30095,5006,200100,8204.5 tháng
CHPG2112600-90 (-13.04%)109,60047,700-1,20052,5004 tháng
CKDH21052,170-80 (-3.56%)34,00046,0508,45046,2804 tháng
CSTB2108420-80 (-16%)117,90028,00029,6803.5 tháng
CTCB21071,070-180 (-14.40%)31,10050,2002,70054,9904 tháng
CVHM2108500 (0.00%)50,80080,200-4,79489,5494 tháng
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,10085,800-4,44195,4514.5 tháng
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,40028,100-30031,2404 tháng
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,40032,5501,15036,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:28/10/2020
Ngày niêm yết:16/11/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:18/11/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:25/02/2021
Ngày đáo hạn:01/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
TLCĐ điều chỉnh:9.9085 : 1
Giá phát hành:1,750
Giá thực hiện:103,000
Giá TH điều chỉnh:102,058
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.