Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVNM2014)

CW VNM/VCSC/M/Au/T/A1

2,860

-480 (-14.37%)
19/01/2021 15:00

Mở cửa3,800

Cao nhất3,800

Thấp nhất2,600

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY100

KLGD88,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn80

Giá CK cơ sở107,700

Giá thực hiện140,000

Hòa vốn **154,300

S-X *-32,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2014: CVNM2011 CVNM2016 CVNM2013 CVNM2007 CVNM2010
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
19/01/20212,860-480 (-14.37%)88,900
18/01/20213,340290 (+9.51%)176,800
15/01/20213,050450 (+17.31%)314,700
14/01/20212,600-380 (-12.75%)228,700
13/01/20212,98080 (+2.76%)60,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM20071,550-950 (-38%)99,400-31,188154,388KIS9 tháng
CVNM20102,650-610 (-18.71%)886,400-2,300136,500SSI5 tháng
CVNM20111,940-460 (-19.17%)1,418,000-25,633172,133KIS9 tháng
CVNM20127,500-1,300 (-14.77%)56,100-2,300125,000VND6 tháng
CVNM20132,900-280 (-8.81%)327,5003,700133,000HCM6 tháng
CVNM20142,860-480 (-14.37%)88,900-32,300154,300VCI6 tháng
CVNM20152,100-600 (-22.22%)130,0004,700124,000MBS4 tháng
CVNM20161,990-170 (-7.87%)426,000-5,688153,188KIS4 tháng
CVNM21011,750220 (+14.38%)746,100-19,188161,888KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20145,320-2,300 (-30.18%)5,10062,0007,00065,6406 tháng
CHPG202511,900-1,700 (-12.50%)42,20041,6007,60045,9006 tháng
CMSN201218,100-1,500 (-7.65%)6,50090,90025,900101,2006 tháng
CVNM20142,860-480 (-14.37%)88,900107,700-32,300154,3006 tháng
CVPB20137,700-2,500 (-24.51%)21,30033,9006,90034,7006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/10/2020
Ngày niêm yết:27/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:29/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:07/04/2021
Ngày đáo hạn:09/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:140,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.