Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVNM2014)

CW VNM/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

350

20 (+6.06%)
07/04/2021 15:00

Mở cửa330

Cao nhất350

Thấp nhất200

Cao nhất NY3,800

Thấp nhất NY50

KLGD124,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở100,100

Giá thực hiện140,000

Hòa vốn **140,453

S-X *-38,619

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2014: CVNM2104 CVNM2103 CVNM2102 CVNM2013 CVHM2104
Trending: HPG (153.874) - VNM (147.664) - MBB (119.342) - ROS (115.435) - TCB (111.230)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết-82.39%

Cao nhất (18/01/2021)*3,309

Thấp nhất (29/03/2021)*99

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (15/01/2021)*314,700

KLGD ít nhất (31/12/2020)*570

KLBQ (Niêm yết)42,591

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.