Chứng quyền VNM-HSC-MET05 (HOSE: CVNM2013)

CW VNM-HSC-MET05

2,900

-280 (-8.81%)
19/01/2021 15:00

Mở cửa3,180

Cao nhất3,200

Thấp nhất2,390

Cao nhất NY3,360

Thấp nhất NY1,000

KLGD327,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn72

Giá CK cơ sở107,700

Giá thực hiện104,000

Hòa vốn **133,000

S-X *3,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2013: CVNM2011 CVNM2016 CVNM2015 CVNM2007 CVNM2012
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM-HSC-MET05
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.