CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

4,500

-390 (-7.98%)
02/24/2021 15:00

Open4,990

High4,990

Low4,490

Highest(Listed)9,220

Lowest(Listed)1,870

Vol39,700

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares1,000,000

Time to maturity33

Underlying price105,800

Exercise price110,000

Break Even **117,911

S-X *-3,194

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (83,420) - MBB (68,218) - TCB (57,099) - VNM (48,815) - ROS (43,067)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Moneyness

DateCloseChangeVolume
02/24/20214,500-390 (-7.98%)39,700
02/23/20214,890290 (+6.30%)9,000
02/22/20214,600-400 (-8%)26,200
02/19/20215,000-100 (-1.96%)89,200
02/18/20215,100-400 (-7.27%)10,800
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VNM)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVNM2007600-240 (-28.57%)123,500-7,147117,826KIS9 months
CVNM20111,530-40 (-2.55%)254,300-26,313162,433KIS9 months
CVNM20124,500-390 (-7.98%)39,700-3,194117,911VND6 months
CVNM20131,820-40 (-2.15%)99,9002,751121,082HCM6 months
CVNM20141,400-40 (-2.78%)20,200-32,919145,655VCI6 months
CVNM2015510-110 (-17.74%)239,2003,742107,111MBS4 months
CVNM2016140-70 (-33.33%)199,800-6,551115,125KIS4 months
CVNM21012,070-60 (-2.82%)123,600-21,088168,288KIS9 months
CVNM21022,100-70 (-3.23%)367,500-3,194129,805VND6 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VND)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT201023,000-1,000 (-4.17%)29,50075,40023,40075,0006 months
CHPG202018,800100 (+0.53%)4,20043,60017,60044,8009 months
CMBB200810,900-300 (-2.68%)53,80027,0007,00030,9006 months
CMSN201018,000-1,000 (-5.26%)11,50091,00036,65189,9236 months
CMWG201322,000-680 (-3%)1,000133,80037,800140,0009 months
CSTB20114,330-260 (-5.66%)481,90018,3503,85018,8306 months
CTCB200916,210-890 (-5.20%)32,70039,10017,10038,2106 months
CVNM20124,500-390 (-7.98%)39,700105,800-3,194117,9116 months
CVPB201016,200-10 (-0.06%)7,50039,70015,70040,2006 months
CHPG21034,50040 (+0.90%)687,10043,6001,60051,0006 months
CMBB21013,550-20 (-0.56%)552,10027,0001,00033,1006 months
CMWG21013,130-190 (-5.72%)130,700133,80016,800148,3006 months
CPNJ21011,880-110 (-5.53%)475,50082,8004,80096,8006 months
CREE21013,800-600 (-13.64%)250,30057,0009,00063,2006 months
CTCB21025,200-130 (-2.44%)658,30039,1003,10046,4006 months
CVHM21023,010-90 (-2.90%)815,600102,80015,800117,1006 months
CVNM21022,100-70 (-3.23%)367,500105,800-3,194129,8056 months
CVPB21014,450-450 (-9.18%)362,40039,7002,70045,9006 months
CVRE21022,400-130 (-5.14%)723,60033,7003,70039,6006 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VNM
Underlying Issuer:Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company (HOSE: VNM)
CW Issuer:VNDirect Securities Corporation (VND)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/30/2020
Listing date:10/20/2020
First trading date:10/22/2020
Final trading day:03/26/2021
Maturity Date:03/30/2021
Conversion Ratio:2 : 1
Conversion Ratio Adjust:1.9817 : 1
Offering Price:7,700
Exercise price:110,000
Exercise price adjust:108,994
Listed Shares:1,000,000
Outstanding Shares:1,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.