CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

8,500

950 (+12.58%)
01/15/2021 15:00

Open7,600

High9,000

Low7,600

Highest(Listed)9,220

Lowest(Listed)4,660

Vol141,300

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares1,000,000

Time to maturity72

Underlying price113,900

Exercise price110,000

Break Even **125,838

S-X *4,906

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (69,580) - MBB (65,468) - TCB (52,504) - STB (52,186) - VNM (50,406)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/15/20218,500950 (+12.58%)141,300
01/14/20217,550-450 (-5.63%)37,300
01/13/20218,000-400 (-4.76%)173,100
01/12/20218,400900 (+12%)31,100
01/11/20217,5001,230 (+19.62%)69,000
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (VNM)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CVNM20072,050330 (+19.19%)90,400-23,717157,930KIS9 months
CVNM20103,290180 (+5.79%)912,7004,906141,593SSI5 months
CVNM20112,100450 (+27.27%)1,221,500-18,213173,729KIS9 months
CVNM20128,500950 (+12.58%)141,3004,906125,838VND6 months
CVNM20132,900370 (+14.62%)496,30010,851131,783HCM6 months
CVNM20143,050450 (+17.31%)314,700-24,819153,830VCI6 months
CVNM20152,500250 (+11.11%)146,20011,842126,829MBS4 months
CVNM20161,780330 (+22.76%)466,8001,549147,625KIS4 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (VND)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CFPT201015,46070 (+0.45%)21,90066,60014,60067,4606 months
CHPG202019,66090 (+0.46%)33,30044,50018,50045,6609 months
CMBB200811,000600 (+5.77%)56,00026,7506,75031,0006 months
CMSN201020,000840 (+4.38%)9,70093,00038,00095,0006 months
CMWG201319,500100 (+0.52%)14,900127,80031,800135,0009 months
CSTB20117,1301,380 (+24%)388,80021,1006,60021,6306 months
CTCB200915,0001,000 (+7.14%)82,70036,85014,85037,0006 months
CVNM20128,500950 (+12.58%)141,300113,9004,906125,8386 months
CVPB201013,740430 (+3.23%)30,90037,25013,25037,7406 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:VNM
Underlying Issuer:Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company (HOSE: VNM)
CW Issuer:VNDirect Securities Corporation (VND)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/30/2020
Listing date:10/20/2020
First trading date:10/22/2020
Final trading day:03/26/2021
Maturity Date:03/30/2021
Conversion Ratio:2 : 1
Conversion Ratio Adjust:1.9817 : 1
Offering Price:7,700
Exercise price:110,000
Exercise price adjust:108,994
Listed Shares:1,000,000
Outstanding Shares:1,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.